De Klimaatmonitor,

Een Circulair Dakrenovatie Systeem en Klimaatmonitor

Het OPzuid project 04092 is een project gericht op de ontwikkeling van een circulair dakrenovatiesysteem en een klimaatmonitor. Dit initiatief, met een duidelijke focus op innovatie en duurzaamheid, streefde naar het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie. Door het integreren van geavanceerde technologieën in de bouwsector, heeft het project een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke bouwpraktijken en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen.

Regelmatige communicatie en samenwerking binnen het consortium zorgden voor een dynamische aanpak, waardoor het project continu kon evolueren en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Deze flexibele houding heeft aanzienlijk bijgedragen aan het behalen van projectdoelstellingen, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Een sleutelfactor voor het succes van Project 04092 was de sterke nadruk op kennisdeling, zowel binnen het consortium als met externe partners. Deze samenwerkingen hebben geresulteerd in aanzienlijke vooruitgang in de ontwikkeling van zowel het circulaire dak als de klimaatmonitor. Door de gedeelde ervaringen en expertise heeft dit project een stevige basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen in duurzame bouw en klimaatmonitoring, waarbij de positieve impact en innovaties voortgezet kunnen worden in toekomstige projecten​​​​.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU

Beelden worden sneller en beter verwerkt dan tekst. De praatplaat heeft de complexe ideeën en projectcomponenten inzichtelijk gemaakt. Het gebruik van de kleurrijke en detaillering trekt de aandacht. Het helpt om de betrokkenheid tijdens presentaties te verhogen en de belangstelling vast te houden.

De praatplaat toont een beeld van het project, waardoor in één oogopslag de verschillende aspecten en hun onderlinge verbanden inzichtelijk zijn. In (vervolg)gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat de praatplaat hielp bij het onthouden van projectonderdelen, samenwerkingen en onderlinge synergie.

Van de praatplaat is een poster gemaakt die op de locatie van de consortiumpartners vanaf de start van het project is opgehangen op een duidelijk zichtbare locatie.

Sensoriek

Voor het verzamelen van sensordata heeft Tuinen van Zuid is gekeken naar de beschikbarheid van bestaande sensoren in relatie tot datacommunicatie technologie (WiFi, NB-IOT en Lora). Er is voor LoRa technologie gekozen vanwege de landelijke dekking (KPN Lora) en brede agro-toepassing van deze technologie en sensoren. Vervolgens is uit kostenoverweging een keuze gemaakt om (vooralsnog) gebruik te maken van het TTN-netwerk in combinatie met private LoaWan gateways.

Er is een samenwerking opgezet met Teneo-IOT uit Winterwijk die een breed aanbod heeft aan eigen sensoren. Teneo is ook een belangrijke kennispartner als het gaat om het inrichten van sensornetwerken en configureren en toepassen van LoraWan Gateways. Deze kennis is in de loop van het project op voldoende peil gebracht om in eigen beheer andere sensoren en actoren te kunnen koppelen. Er zijn verschillende sensoren getest en de relatief goedkope Dragino sensoren blijken toereikend te zijn om op grote schaal tegen een gunstige prijs te worden ingezet.

Om de toepassing van de verschillende EC, bodemvocht- en temperatuursensoren in groendaken te kunnen beoordelen zijn testopstellingen gemaakt met verschillende substraten. Tevens hebben de resultaten van de testopstelling meer inzicht gegeven in de waterbergende capaciteiten van de substraten en de inzichten die daardoor zijn ontstaan op de isolerende en verkoelde werking van groendaken.

Voor het aansturen van de irrigatiesystemen maken we gebruik van IO-Nodes van Dragino die in staat zijn om verschillende typen irrigatiesystemen aan te sturen. De ontwikkeling van irrigatiesystemen is geen onderdeel van project 04092. We hebben wel tijd besteed aan een brede verkenning van marktoplossing om de complexiteit van de aansturing vanuit de klimaatmonitor te kunnen beoordelen. De implementatie van de aansturing zal na afloop van project 04092 worden gecontinueerd.